Pháp điển Net - Lệnh số 12/2017/L-CTN ngày 03/07/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Lệnh số 12/2017/L-CTN ngày 03/07/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
Cấp hiệu lực
Lệnh 
Mavb
12/2017/L-CTN 
Ngaybanhanh
03/07/2017 
Coquanbanhanh
Chủ tịch nước 
Trichyeu
Về việc công bố Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/07/2017 
Nguoiky
Trần Đại Quang 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software