Pháp điển Net - Lệnh số 09/2017/L-CTN ngày 03/07/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật cảnh vệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Lệnh số 09/2017/L-CTN ngày 03/07/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật cảnh vệ 
Cấp hiệu lực
Lệnh 
Mavb
09/2017/L-CTN 
Ngaybanhanh
03/07/2017 
Coquanbanhanh
Chủ tịch nước 
Trichyeu
Về việc công bố Luật cảnh vệ 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/07/2017 
Nguoiky
Trần Đại Quang 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software