Pháp điển Net - Công văn số 998/TTg-NN ngày 12/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 998/TTg-NN ngày 12/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
998/TTg-NN 
Ngaybanhanh
12/07/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software