Pháp điển Net - Công văn số 999/TTg-NN ngày 12/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 999/TTg-NN ngày 12/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
999/TTg-NN 
Ngaybanhanh
12/07/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software