Pháp điển Net - Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ về việc quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
36/2014/NĐ-CP 29/04/2014 Chính phủ
Về việc nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software