Pháp điển Net - Thông báo số 18/2017/TB-LPQT ngày 20/04/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
29 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software