Pháp điển Net - Công văn số 551/TTg-CN ngày 17/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập QHPK Khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Công văn số 551/TTg-CN ngày 17/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập QHPK Khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
551/TTg-CN 
Ngaybanhanh
17/04/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc lập QHPK Khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/04/2017 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software