Pháp điển Net - Công văn số 826/BXD-KTXD ngày 17/04/2017 của Bộ Xây dựng về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Công văn số 826/BXD-KTXD ngày 17/04/2017 của Bộ Xây dựng về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
826/BXD-KTXD 
Ngaybanhanh
17/04/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Xây dựng 
Trichyeu
Về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/04/2017 
Nguoiky
Bùi Phạm Khánh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software