Pháp điển Net - Công văn số 1734/TCHQ-TXNK ngày 16/03/2017 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng " máy tạo độ ẩm không khí "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 1734/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

 V/v phân loại mặt hàng "máy tạo độ ẩm không khí"      

Kính gửi: Công ty cổ phần quốc tế Liên Minh Châu Âu

(thôn Vàng, xã Cổ Bi, Gia Lâm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 18/CV/2017 của Công ty cổ phần quốc tế Liên Minh Châu Âu (Công ty) kiến nghị xem xét lại kết quả xác định trước mã số (XĐTMS), số 372/TB-TCHQ ngày 18/01/2017 đối với mặt hàng "máy tạo ẩm không khí". Tại công văn này, Công ty trình bày lí do, quan điểm và kiến nghị áp mã 8424.89.50 (0%) cho mặt hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Đối với nhóm 84.24:

Tham khảo chú giải chi tiết HS NHóM 84.24:

"Nhóm này bao gồm các loại máy và thiết bị dùng để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực hơi nước, chất lỏng hoặc các chất rắn khác (hạt cát, bột, hạt, mạt giũa hay hạt nhám kim loại...), dưới dạng các tia, hạt nước nhỏ, hơi nước hoặc lớp mây... "

Tuy nhiên, cũng theo Chú giải chi tiết, nhóm 84.24 bao gồm các máy và thiết bị phun như: Bình dập lửa (Fire extinguishers), súng phun (Spray guns), máy phun bắn hơi nước (Steam blasting machines)... cho thấy đặc trưng cơ bản của mặt hàng thuộc nhóm 84.24 là sử dụng lực đẩy, áp lực lớn để phun hơi nước, chất lỏng hoặc các chất rắn khác.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Vì vậy, mặc dù sản phẩm nhập khẩu của Công ty không có gắn quạt, nhưng mặt hàng phù hợp được xác định là hàng hóa ở dạng chưa hoàn thiện nhưng đã mang đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện và được phân loại theo mã số của sản phẩm hoàn thiện (gồm: phần nhập khẩu của công ty và quạt được lắp tại mặt đáy dưới lỗ lưu thông gió), áp dụng quy tắc 2a (thuộc sáu qui tắc tổng quát).

Sản phẩm hoàn thiện có đặc điểm: sử dụng năng lượng điện để biến đổi nước (lỏng) thành hơi nước và đưa vào không khí; là loại máy có thiết kế gắn kèm thiết bị có động cơ điện là quạt; có thiết kế nhỏ gọn, công suất thấp, trọng lượng nhẹ và phù hợp dùng trong không gian phòng ốc (phòng làm việc, phòng ở.v.v...). Do đó, mặt hàng "máy tạo ẩm không khí" được phân loại theo mã số của sản phẩm hoàn thiện, thuộc nhóm 85.09 "Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08 ", phân nhóm 8509.80 "- Thiết bị khác", mã số 8509.80.90 "-- Loại khác".

Do vậy, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng nội dung tại Thông báo kết quả xác định trước mã số, số 372/TB-TCHQ ngày 18/01/2017.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng./.

                                                                                   TL. TổNG CụC TRƯởNG                               KT. CụC TRƯởNG CụC THUế XNK                                                               PHó CụC TRƯởNG

                                                                                          Trịnh Mạc Linh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software