Pháp điển Net - Công văn số 1775/TCHQ-TXNK ngày 17/03/2017 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 1775/TCHQ-TXNK

            Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 V/v phân loại hàng hóa

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 648/HQHCM-TXNK ngày 08/3/2017 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng "Xe ô tô tải chuyên dùng chở suất ăn trên máy bay". Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại công văn số 1743/TCHQ-TXNK ngày 21/02/2014 của Tổng cục Hải quan thì: "Xe ô tô tải, nhãn hiệu ISUZU FTR/34, model thùng hàng DT-5005, động cơ diesel, dung tích 7790cc, hàng mới 100%, Nhật xuất năm 2012 (mô tả xe: buồng lái kín, trên buồng lái có 02 chỗ ngồi (ghế ngồi), trên đồng hồ contermet thể hiện tốc độ tối đa 160km; phía sau là thùng chở hàng kín, có thiết bị nâng hạ thùng chở hàng bằng cơ cấu thủy lực thuộc nhóm 87.04 (- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel)). Mã số cụ thể tùy theo loại hàng chuyên chở, tổng trọng lượng có tải tối đa của xe".

2. Theo mô tả hàng hóa thực tế của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, mặt hàng có cấu tạo gồm: buồng lái kín, trên buồng lái có 03 chỗ ngồi, tay lái thuận, phía sau là thùng chở hàng kín, có thiết bị nâng hạ thùng chở hàng bằng cơ cấu thủy lực, khối lượng toàn bộ theo kế là 15,000kg.

3. Theo Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu số 16KOT/290961 ngày 26/12/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp cho mặt hàng tại tờ khai hải quan số 101179366411 ngày 15/12/2016, loại phương tiện là xe ô tô tải chở suất ăn hàng không, có trang thiết bị chuyên dùng là hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ thùng hàng chở suất ăn hàng không nhẫn hiệu CTV CHO, model DA0506466.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software