Pháp điển Net - Công văn số 2375/VPCP-NC ngày 15/03/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập, giải thể, nhập, chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software