Pháp điển Net - Công văn số 383/TTg-CN ngày 15/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy mô Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Công văn số 383/TTg-CN ngày 15/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy mô Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
383/TTg-CN 
Ngaybanhanh
15/03/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc điều chỉnh quy mô Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/03/2017 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software