Pháp điển Net - Công văn số 915/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 14/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                    Và Xã HộI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số 915/LĐTBXH-QLLĐNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

V/v phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/10/2005, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Bản Thỏa thuận với Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về việc đưa thực tập sinh Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Thực tập sinh sang Nhật Bản theo Chương trình này sẽ vừa học tập, vừa làm việc tại các công ty tiếp nhận Nhật Bản trong thời gian 03 năm và được hưởng tiền lương theo hợp đồng ký kết với công ty tiếp nhận. Chi phí đào tạo tiếng Nhật trong thời gian 04 tháng trước phái cử do Tổ chức IM Japan đài thọ. Người lao động chịu chi phí đào tạo tiếng Nhật dự bị trong thời gian 03 tháng; chi phí ăn ở trong thời gian tham dự khóa đào tạo dự bị và đào tạo trước phái cử; chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu và visa. Ngoài các chi phí nêu trên, người lao động không phải chịu chi phí nào khác. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập tại Nhật Bản về nước đúng thời hạn, thực tập sinh được hỗ trợ 200.000 yên/người cho mỗi năm thực tập để khởi nghiệp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ thực hiện Chương trình này.

Thực hiện thỏa thuận trên, trong kế hoạch tháng 3 và tháng 4 năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Tổ chức IM Japan tổ chức tuyển chọn 500 thực tập sinh đi thực tập tại Nhật Bản từ các địa phương trên toàn quốc.

Bô Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước (COLAB) để thông tin về chương trình đến người lao động của địa phương. Về tiêu chí ứng viên, thời gian, địa điểm tuyển chọn và các thủ tục cần thiết khác, Trung tâm lao động ngoài nước sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo và trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý ủy ban./.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software