Pháp điển Net - Công văn số 915/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 14/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 915/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 14/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
915/LĐTBXH-QLLĐNN 
Ngaybanhanh
14/03/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
Trichyeu
Về việc phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/03/2017 
Nguoiky
Doãn Mậu Diệp 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software