Pháp điển Net - Thông báo số 04/2017/TB-LPQT ngày 24/02/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software