Pháp điển Net - Công văn số 37/BXD-KHCN ngày 14/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc khoảng lùi khối tháp công trình cao ốc Thanh niên Detesco tại 125 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Công văn số 37/BXD-KHCN ngày 14/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc khoảng lùi khối tháp công trình cao ốc Thanh niên Detesco tại 125 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
37/BXD-KHCN 
Ngaybanhanh
14/02/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Xây dựng 
Trichyeu
Về việc khoảng lùi khối tháp công trình cao ốc Thanh niên Detesco tại 125 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2017 
Nguoiky
Lê Trung Thành 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software