Pháp điển Net - Công văn số 222/TTg-KTTH ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp quốc phòng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 222/TTg-KTTH ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp quốc phòng 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
222/TTg-KTTH 
Ngaybanhanh
14/02/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp quốc phòng 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software