Pháp điển Net - Công văn số 227/TTg-CN ngày 16/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án Khu cảng tổng hợp và trung tâm Logistics Cái Mép hạ và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hoá và thể thao tại khu đất Paradise, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 227/TTg-CN ngày 16/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án Khu cảng tổng hợp và trung tâm Logistics Cái Mép hạ và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hoá và thể thao tại khu đất Paradise, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
227/TTg-CN 
Ngaybanhanh
16/02/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc đầu tư Dự án Khu cảng tổng hợp và trung tâm Logistics Cái Mép hạ và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hoá và thể thao tại khu đất Paradise, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/02/2017 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software