Pháp điển Net - Công văn số 843/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2017 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với nhiên liệu trên tàu biển khi xuất cảnh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 843/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2017 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với nhiên liệu trên tàu biển khi xuất cảnh 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
843/TCHQ-TXNK 
Ngaybanhanh
14/02/2017 
Coquanbanhanh
Tổng cục Hải quan 
Trichyeu
Về việc xử lý thuế đối với nhiên liệu trên tàu biển khi xuất cảnh 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2017 
Nguoiky
Nguyễn Ngọc Hưng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software