Pháp điển Net - Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

http://www.phapdien.net


 

Tên văn bản
Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Cấp hiệu lực
Thông tư
Số văn bản
297/2016/TT-BTC
Ngày ban hành
15/11/2016
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Trích yếu
Về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
TT hiệu lực
Chưa có hiệu lực
Ngày hiệu lực
01/01/2017
Người ký
Trần Văn Hiếu

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
27 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
88/2015/QH13 20/11/2015 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
72/2007/TT-BTC 27/06/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software