Pháp điển Net - Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

http://www.phapdien.net


 

Tên văn bản
Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo
Cấp hiệu lực
Luật
Số văn bản
02/2016/QH14
Ngày ban hành
18/11/2016
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Trích yếu
Về tín ngưỡng, tôn giáo
TT hiệu lực
Chưa có hiệu lực
Ngày hiệu lực
01/01/2018
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
31 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
162/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Pháp lệnh
21/2004/PL-UBTVQH11 18/06/2004 Uỷ ban Thường vụ ...
Về tín ngưỡng, tôn giáo

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software