Pháp điển Net - Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

http://www.phapdien.net


 

Tên văn bản
Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo
Cấp hiệu lực
Luật
Số văn bản
02/2016/QH14
Ngày ban hành
18/11/2016
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Trích yếu
Về tín ngưỡng, tôn giáo
TT hiệu lực
Chưa có hiệu lực
Ngày hiệu lực
01/01/2018
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
31 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Pháp lệnh
21/2004/PL-UBTVQH11 18/06/2004 Uỷ ban Thường vụ ...
Về tín ngưỡng, tôn giáo

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software