Pháp điển Net - Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội về đấu giá tài sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

http://www.phapdien.net


 

Tên văn bản
Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội về đấu giá tài sản
Cấp hiệu lực
Luật
Số văn bản
01/2016/QH14
Ngày ban hành
17/11/2016
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Trích yếu
Về đấu giá tài sản
TT hiệu lực
Chưa có hiệu lực
Ngày hiệu lực
01/07/2017
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
43 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
61/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn

  
 Nghị định
62/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản

  
 Thông tư
335/2016/TT-BTC 27/12/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software