Pháp điển Net - Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

http://www.phapdien.net


 

Tên văn bản
Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Cấp hiệu lực
Thông tư
Số văn bản
27/2016/TT-BCT
Ngày ban hành
05/12/2016
Cơ quan ban hành
Bộ Công thương
Trích yếu
Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
TT hiệu lực
Chưa có hiệu lực
Ngày hiệu lực
20/01/2017
Người ký
Trần Tuấn Anh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/01/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  
 Thông tư
11/2017/TT-BCT 28/07/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
77/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hoá quốc tế, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
57/2015/TT-BCT 31/12/2015 Bộ Công thương
Về việc quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  
 Thông tư
61/2014/TT-BCT 29/12/2014 Bộ Công thương
Về việc hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  
 Thông tư
55/2014/TT-BCT 19/12/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa họ

  
 Thông tư
29/2014/TT-BCT 30/09/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

  
 Thông tư
05/2014/TT-BCT 27/01/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa

  
 Thông tư
42/2013/TT-BCT 31/12/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

  
 Thông tư
15/2013/TT-BCT 15/07/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định về xuất khẩu than

  
 Thông tư
14/2013/TT-BCT 15/07/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định về điều kiện kinh doanh than

  
 Thông tư
26/2012/TT-BCT 21/09/2012 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

  
 Thông tư
41/2011/TT-BCT 16/12/2011 Bộ Công thương
Về việc quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

  
 Thông tư
39/2011/TT-BCT 28/10/2011 Bộ Công thương
Về việc quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng

  
 Thông tư
28/2010/TT-BCT 28/06/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá Chất

  
 Thông tư
23/2009/TT-BCT 11/08/2009 Bộ Công thương
Về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
59/2014/TT-BCT 22/12/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật

  
 Thông tư
53/2014/TT-BCT 18/12/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia

  
 Thông tư
54/2014/TT-BCT 18/12/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến

  
 Thông tư
40/2013/TT-BCT 31/12/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  
 Quyết định
06/2006/QĐ-BCN 10/04/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc công bố Danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

  
 Quyết định
05/2006/QĐ-BCN 07/04/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software