Pháp điển Net - Thông tư số 58/2015/TT-BCA ngày 03/11/2015 của Bộ Công an về việc quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng cảnh sát cơ động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 58/2015/TT-BCA ngày 03/11/2015 của Bộ Công an về việc quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng cảnh sát cơ động 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
58/2015/TT-BCA 
Ngaybanhanh
03/11/2015 
Coquanbanhanh
Bộ Công an 
Trichyeu
Về việc quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng cảnh sát cơ động 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/12/2015 
Nguoiky
Trần Đại Quang 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
08/2013/UBTVQH13 23/12/2013 Uỷ ban Thường vụ ...
Về cảnh sát cơ động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software