Pháp điển Net - Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

 NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61-CP NGÀY 5-7-1994

VỀ MUA BÁN VÀ KINH DOANH NHÀ Ở

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Pháp lệnh nhà ở ngày 26 tháng 3 năm 1991;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

CHƯƠNG I

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/07/1994 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
03/2003/QĐ-UB 03/01/2003 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  
 Thông tư
70-TC/TCT 18/08/1994 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu Ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 và việc mua bán và kinh doanh nhà ở theo Nghị định số 61-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
90/2006/NĐ-CP 06/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  
 Nghị định
21/CP 16/04/1996 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh Nhà ở

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
34/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Chính phủ
Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  
 Nghị định
38/2000/NĐ-CP 23/08/2000 Chính phủ
Về việc thu tiền sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software