Pháp điển Net - Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (Phần 4 - Cấp Trung học cơ sở - Môn Giáo dục Công dân, Vật lý, Hoá học)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tiếp theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (Phần 4)

Tiếp theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (Phần 4)

chương trình giáo dục phổ thông

Cấp Trung học cơ sở

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT
ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Phần tiếp theo)

môn giáo dục công dân

I. MụC TIÊU

Môn Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:

1. Về kiến thức

- Hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp luật cơ bản, phổ thông, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở trong các mối quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc và với môi trường sống.

- Hiểu ý nghĩa của các chuẩn mực đối với sự phát triển của cá nhân, xã hội và cách thức rèn luyện đề đạt được các chuẩn mực đó.

2. Về kĩ năng

- Biết đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh theo các chuẩn mực đã học; biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong hoạt động và giao tiếp hằng ngày.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Đánh giá kiến thức về lí thuyết hoá học, về tính chất, ứng dụng của các chất.

- Đánh giá kĩ năng cơ bản môn Hoá học, chú ý kĩ năng thực hành, thí nghiệm, khai thác kênh hình, xử lí số liệu và phân tích biểu bảng trong học tập Hoá học.

- Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức kĩ năng hoá học với một tỉ lệ thích hợp theo hướng tăng cường đánh giá khả năng vận dụng trong học tập và cuộc sống.

- Bước đầu đánh giá khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề trong học tập Hoá học và thực tiễn đời sống.

4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh

- Việc dạy học Hoá học ở các vùng miền được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kỹ năng của môn Hoá học. Đối với những học sinh ham hiểu biết và có khả năng về hoá học được khuyến khích học nâng cao hơn và được tạo điều kiện để phát triển năng lực.   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/08/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
155 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software