Pháp điển Net - Thông tư số 108-TC/HCVX ngày 30/12/1993 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho công nhân viên chức Nhà nước đi nghỉ phép hàng năm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

THÔNG TƯ SỐ 108-TC/HCVX NGÀY 30-12-1993 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ SỐ 108-TC/HCVX NGÀY 30-12-1993 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe
cho công nhân viên chức Nhà nước đi nghỉ phép hàng năm

Để phù hợp với chế độ tiền lương mới và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4306/KTTH ngày 28-08-1993; Thông báo số 264-TB ngày 29-10-1993 của Văn phòng Chính phủ về việc: “Giải quyết một số vấn đề cấp bách có liên quan đến việc thực hiện chế độ tiền lương mới”; sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ; Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho công nhân, viên chức, quân nhân và công an nhân dân (thuộc diện hưởng lương) đi nghỉ phép hàng năm như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, công nhân viên chức trong các doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước; quân nhân và công an nhân dân (thuộc diện hưởng lương) đang công tác tại miền núi và hải đảo có nghỉ lao động hàng năm theo chế độ quy định, được thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp, đơn vị cấp giấy nghỉ phép năm để đi thăm người thân (bao gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con).

Công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, công nhân viên chức trong các doanh nghiệp, quân nhân và công an nhân dân (thuộc diện hưởng lương) có đủ điều kiện nghỉ lao động hàng năm theo chế độ quy định, được thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp, đơn vị cấp giấy nghỉ phép năm để đi thăm người thân bị ốm đau, tai nạn phải điều trị, bị chết (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con).

II. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

Tàu xe đi nghỉ phép năm chỉ thanh toán cho các đối tượng nói trên mỗi năm một lần ( cả lượt đi và về) theo giá cước thông thường của các phương tiện vận tải thông thường cuả ngành vận tải quốc doanh như: ô tô, tàu hoả, ca nô, tàu chạy ven biển. Đối với đoạn đường không có phương tiện vận tải quốc doanh mà phải đi bằng phương tiện vận tải của tư nhân, hoặc đi bộ, đi xe đạp, xe máy của mình thì được thanh toán bằng một giá cước của một trong những phương tiện vận tải quốc doanh thông thường hoạt động trên phạm vi địa phương đó.

Trên các tuyến đường có nhiều loại phương tiện vận tải thông thường của ngành vận tải quốc doanh, người đi phép đã sử dụng phương tiện nào thì được thanh toán theo giá cước của loại phương tiện đó.

Nếu mua vé máy bay hoặc thuê xe du lịch riêng cũng chỉ được thanh toán theo giá cước của các loại phương tiện vận tải quốc doanh thông thường.

III. THỂ THỨC THANH TOÁN, HẠCH TOÁN

Tiền tàu xe nghỉ phép năm của năm nào chỉ được thanh toán trong năm đó. Trường hợp vì công việc mà phải lùi thời gian nghỉ phép sang đầu quí I của năm sau thì cũng được thanh toán, nhưng chỉ trong phạm vi quí I năm sau.

Tiền tàu xe đi phép năm trước chỉ được thanh toán khi đối tượng thật sự có đi phép năm thăm gia đình. Trường hợp không đi mà nhờ người khác xin chứng nhận để thanh toán hoặc đi nhờ phương tiện của cơ quan, đơn vị khác mà vẫn thanh toán nếu bị phát hiện phải hoàn trả lại cho công quĩ.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/12/1993 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software