Pháp điển Net - Công văn số 669TCT/AC ngày 21/02/2003 của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hành vé thu phí đường bộ của lực lượng Công an
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                Tổng cục Thuế                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 669 TCT/AC

Hà Nội, ngày 21  tháng 2 năm 2003

V/v thông báo phát hành vé thu phí đường bộ của lực lượng Công An

Kính gửi:  - Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Công an

                 - Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải. 

Căn cứ Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 và Thông tư số 12/20036/TT-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí đường bộ; Tổng cục Thuế thông báo phát hành vé thu phí đường bộ toàn quốc đối với phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ của lực lượng Công an như sau:

I. Đặc điểm quy cách:

- Giấy in: Vé thu phí đường bộ Toàn quốc dùng cho xe lực lượng Công an được in trên giấy đặc chủng, có phủ các sợi phát quan màu xanh, đỏ,vàng; hoa văn chìm bóng nước hình hoa thị 8 cánh đối xứng và chữ GTGT. Vé nền hoa văn màu vàng có gạch đỏ dọc theo thân vé  vị trí 1/3 vé tính từ trái sang phải. Vé được in 4 màu: xanh, vàng, đỏ, đen bằng mực cao cấp, chịu được ánh sáng, chống sự phai màu.

- Vé thu phí đường bộ Toàn quốc được dán tem nhãn nổi in theo kỹ thuật la-de không gian ba chiều để chống giả.

- Kích thước vé (kể cả cuống vé): 21cm´8cm, vé được đánh số thứ tự liên tục, ký hiệu từ AA/2003 trở đi, mỗi xê-ry có 1000 quyển, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 2 liên. Chức năng của từng liên như sau: Liên 1: Lưu tại cuống; Liên 2: Giao cho người nộp tiền.

- Vé thu phí đường bộ toàn quốc có 05 loại được in sẵn mức thu như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Giá bán vé thu phí đường bộ toàn quốc dùng cho xe lực lượng Công an được quy định trong toàn quốc là 7.800 đồng/quyển.

2. Địa điểm giao nhận:

Vé thu phí đường bộ toàn quốc dùng cho xe lực lượng Công an nhận tại kho Văn phòng Tổng cục Thuế, số 466 đê La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

III. Quản lý, sử dụng:

Việc phát hành, sử dụng, quản lý vé thu phí đường bộ toàn quốc dùng cho xe lực lượng Công an được thực hiện theo Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 và Thông tư số 12/2003/TT-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí đường bộ; Quyết định số: 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và Quyết định số: 246 TCT/QĐ/AC ngày 21/12/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình nghiệp vụ in, quản lý, sử dụng biên lai thuế, thu phí, lệ phí, tiền phạt./.

                                                                           Kt. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế           Phó tổng cục trưởng

                                                                                         Nguyễn Đức Quế

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/02/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software